Gå til innholdet

Om oss

Fandler Brodin & Partners er et strategisk rådgivningsselskap som tilbyr rådgivning, prosessledelse og tjenester for utvikling av organisasjoner i offentlig og privat sektor.

Book et møte

Om Fandler Brodin & Partners

Vi mener all rådgivning bør være langsiktig og ta høyde for flere perspektiver. Ingen kan ta en viktig beslutning uten et godt oversiktsbilde og oppdatert kunnskap. Derfor starter vår metode alltid med påfyllet du trenger for å tenke langsiktig. Det gjelder uansett om vi skal hjelpe deg med å utvikle strategi, fasilitere innovasjon, forankre bærekraftsarbeidet eller skape vekst i organisasjonen.

En verden i endring skaper muligheter for innovasjon 
Vi lever i et samfunn som står overfor utfordringer verden aldri har sett før. I alvorlighetsgrad, skala og kompleksitet er vi alle klar over at samfunnet står overfor endring som er helt nødvendig for å sikre et levegrunnlag for kommende generasjoner. Frem mot 2050 må verdenssamfunnet finne og ta bruk løsninger som er i samsvar med planetens tålegrenser. Sirkulær økonomi skal redusere bruken av knappe ressurser som kraft, areal, mineraler og metaller. Det vil påvirke vår hverdag som privatpersoner og din forretningsmodell som organisasjon.

Hvor endringsdyktig er din organisasjon og forretningsmodell?

Endringene som kreves frem mot 2050 er et ansvar du og hele organisasjonen ikke kan velge bort. Både offentlig og privat næringsliv vil tvinges til å omstille seg fordi samfunnet og omgivelsene rundt endrer seg. Det legger press på din evne til omstilling - som organisasjon, virksomhet og privatperson. Det vil oppstå behov for rask implementering av nye lover og reguleringer i samfunnet.

I tillegg blir tilgang på ressursene du trenger i organisasjonen for å drive verdiskapning utfordret fra flere hold.

Utfordringer er også muligheter. Endring kan skape grunnlag for innovasjon og langsiktig lønnsomhet. 
Det kan vi hjelpe deg med. Vi gjør din virksomhet til en aktiv deltaker i løsningene vi trenger i tiden frem mot 2050.

Vårt oppdrag
Fandler Brodin & Partners vil bidra til å løse vår tids samfunnsutfordringer med våre kompetanseområder strategi, innovasjon, bærekraft og innsikt.

Samtidig er vi ikke rådgivere som gir deg hyllevarer - en ferdig løsning som trykkes ut i mange eksemplarer. Ekte endring krever innsats – og den kommer innenfra. Det er ingen som liker endringer – det er helt menneskelig å stritte i mot det som er ukjent.

Likevel er endring og omstilling en konstant som mennesker i likhet med organisasjoner har behov for å mestre.

Vi vet at endringsprosesser fungerer best når vilje og evne kommer fra innsiden – i kombinasjon med engasjement og faglig påfyll fra erfarne prosessledere.

Endring handler om verdier, kunnskap og engasjement. Det er vår suksessoppskrift.

Vår visjon og verdier

Fandler Brodin & Partners er stolte av vår visjon:

Vi beveger mennesker til varige og verdidrevne endringer fra innsiden.

Det gjør vi hver dag ved å gi råd og tilføre vår kompetanse innen strategi, innovasjon, bærekraft og innsikt.

Endring i seg selv vekker ikke bare positive assosiasjoner, det forstår vi godt. Endringsprosesser som vedtas i lukkede rom i toppen av organisasjonen møter ofte motstand.
Det skaper ikke gode forutsetninger for nyskapning.

Fandler Brodin & Partners vet at endring starter når eierskap, engasjement og involvering skapes i en prosess med et hensiktsmessig utvalg deltakere – og på en positiv måte.

Ekte endring som varer langsiktig starter med personlig forankring i egne verdier. Derfor beveger vi mennesker.
Det gir mening for deg, din organisasjon og vårt samfunn.

Vi utfører våre prosjekter i tett samarbeid med kundene for å få frem det beste av hverandre. Din erfaring, bransjeinnsikt og kunnskap er verdifull i våre oppdrag – i kombinasjon med ekte engasjement og faglig påfyll fra erfarne rådgivere i Fandler Brodin & Partners.

Verdier

Våre verdier er vår standard for kvalitet, kommunikasjon og samspill med kunder, kolleger og samarbeidspartnere.

Vi bryr oss oppriktig om deg og din virksomhet.

Derfor ønsker vi at din opplevelse av Fandler Brodin & Partners er i tråd med våre verdier.

Inspirere     Inkludere     Innovere     Integritet

Nancy Fandler Brodin

Nancy Fandler Brodin er spesialist innen fagområdene strategi, innovasjon og bærekraft med 15 års erfaring som strategisk rådgiver til topplederteam. Nancy leder strategiprosesser som blant annet har doblet kundenes omsetning til milliardbeløp på få år. I tillegg har hun bidratt til å skape organisasjonskulturer preget av positivt engasjement og innovasjonskraft.

Gjennom sin formelle kompetanse og erfaring som strategisk rådgiver har Nancy utviklet en egen metode for prosesser innen strategi, innovasjon og bærekraft. Med denne metoden har hennes oppdragsgivere lykkes i å nå store strategiske mål, sterk omsetningsvekst og høyere konkurransekraft.

Nancy kjennetegnes av sin enestående drivkraft til å gjøre en positiv forskjell for kunder og samfunn, og er en sterk ressurs for sine oppdragsgivere i strategisk innovasjon, forretningsutvikling og endringsprosesser. Ved å lede og fasilitere strategi- og innovasjonsprosesser er Nancy en pådriver for at næringsliv og offentlig sektor tar en tydelig rolle i å skape endringene vi trenger i samfunnet. Mange tar ansvar, men ikke nok. De fleste ledere overser at samfunnsutfordringene i vår tid byr på forretningsmuligheter. Det er vanskelig for mange ledere å løfte blikket. Dermed mangler den helhetlige oversikten som viser sammenhengen mellom selskapets langsiktige lønnsomhet og viktige samfunnsutfordringer. Dette hjelper Nancy Fandler Brodin deg og ditt selskap med gjennom sin erfaring og kompetanse innen strategi, innovasjon og bærekraft.

Nancy er en faglig dyktig, kreativ og inspirerende rådgiver som har mot til å utfordre. Hun følger sine oppdragsgivere langsiktig gjennom gode og krevende tider på veien til strategiske mål med høy grad av kvalitet i sine leveranser. Det vises tydelig i resultater og tilbakemeldinger fra kunder og deltakere i prosessene hun har ledet.

Formell bakgrunn og kompetanse

Handelshøyskolen BI - Program Executive Master of Management Nyskapning og kommersialisering
University of Oxford / Said Business School, Strategisk scenarioplanlegging.
University of Cambridge, Sustainability Leadership
Sertifisert fasilitator i innovasjon og kulturutvikling
Board Certificate, sertifisering for styrearbeid

Kontakt

Telefon 906 58 591
E-post nancy@fandlerbrodin.no
Følg Nancy på LinkedIn


Lise Grevle Teien

Lise Grevle Teien er rådgiver og fasilitator i verdidrevne prosesser relatert til organsasjonskultur, utvikling av team og enkeltpersoner.

Med nysgjerrighet og engasjement tar Lise tak i utfordringer og målsettinger for å bidra til økt opplevelse av mening, læring og innovasjonskraft.
Lise er spesielt dyktig til å lese samspill, og tilføre utvidet forståelse av sammensatte situasjoner. Gjennom involvering, trygghet og faglig forankring skaper hun motivasjon og energi som leder til samhold, kreativitet og produktivitet.

Lise Grevle Teien har utdannelse på masternivå innen anvendt organisasjonspsykologi og kultur for prestasjon og innovasjon. I tillegg har hun med seg 10 års erfaring med menneskelige utviklingsprosesser, og stor drivkraft for å gjøre en positiv forskjell når hun bistår virksomheter i å øke sin konkurransekraft og tiltrekke nye medarbeidere.

Formell bakgrunn og kompetanse

Handelshøyskolen BI – Programmer Executive Master of Management

  • Samspill og Ledelse
  • Prestasjoner i Organisasjoner

 Universitetet i Sør-Øst Norge – Videreutdanning Human Resource Management
Universitetet i Oslo – Videreutdanning Tverrkulturell kommunikasjon. Globalisering, bistand og utvikling.
Vid vitenskapelige Høyskole – Bachelor i Sosialt arbeid

Kontakt

Telefon 934 96 957
E-post lise@fandlerbrodin.no
Følg Lise på LinkedIn

Vi elsker å samarbeide med dyktige folk! Og å finne rett ekspertise til ditt behov – når du trenger det.

Fandler Brodin & Partners er best på strategi, innovasjon, bærekraft og innsikt. Vi er ikke eksperter på alt. Derfor har vi knyttet til oss et nettverk av ekspertise i våre samarbeidspartnere som etterlever de samme verdiene som oss.

Våre samarbeidspartnere har lang erfaring og høster gode referanser i sine prosjekter.

Det er enkelt for deg å velge våre samarbeidspartnere fordi vi vet at du får den samme høye leveransekvaliteten som hos oss.

Vi har holdt av en plass til deg

Vil du være med på laget? Send en e-post til partner@fandlerbrodin.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Få e-post når vi legger ut nye kurs og arrangement. Registrer deg her

Snakk med oss!

Fyll inn din kontaktinformasjon - vi snakkes!

Fandler Brodin & Partners AS
Epost:
post@fandlerbrodin.no
Telefon: +47 906 58 591

Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Besøksadresse: Sandefjord: Dronningens gate 5-7, 3211 Sandefjord
Postadresse: Postboks 1696, 0120 Oslo

Book et møte
© Fandler Brodin & Partners 2024