Gå til innholdet
330

Påmeldingsbetingelser og refusjonsvilkår

Innodia-kurset er utarbeidet utelukkende for ansatte i offentlig sektor.

Alle påmeldinger til våre kurs, workshops og events er bindende.

Innbetaling av kursavgift skal være gjennomført før første kursdag.

Dersom innbetalingen ikke foreligger før første kursdag, kan Fandler Brodin & Partners be om dokumentasjon på innbetalt kursavgift.

Kursavgiften refunderes ikke.

Dersom du blir forhindret i å delta kan du:
• Gi din kursplass til en kollega eller annen stedfortreder. Deltakerbyttet må godkjennes av Fandler Brodin & Partners, og meldes ifra skriftlig senest 2 uker før kursstart
• Utsette kurset til neste kursgjennomføring. Utsettelsen kan ikke utsettes mer enn 3 måneder fra opprinnelig kursdato.

Vårt ønske er å alltid finne en god løsning i samarbeid med deg dersom det oppstår situasjoner som forhindrer din kursdeltakelse. Vi vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hva som blir best i samråd med deg og/eller din leder.

Endringer i kursdato og -gjennomføring
Fandler Brodin & Partners forbeholder seg retten til å endre kursdato.

For å sikre best mulig læringsutbytte i kurset har vi av kvalitetsmessige hensyn definert et minimum og maksimum antall plasser pr. kurs.

Ved for få eller for mange påmeldte deltakere kan Fandler Brodin & Partners forskyve kursgjennomføringen til et annet tidspunkt. Vi strekker oss langt for å finne gode alternativer for våre deltakere og kontakter hver enkelt for å informere om dette i forkant.


Fandler Brodin & Partners AS
Epost:
post@fandlerbrodin.no
Telefon: +47 906 58 591

Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Besøksadresse: Sandefjord: Dronningens gate 5-7, 3211 Sandefjord
Postadresse: Postboks 1696, 0120 Oslo

Book et møte
© Fandler Brodin & Partners 2024