Gå til innholdet

Vi beveger mennesker til varig og verdidrevet endring fra innsiden

Book et møte

Fandler Brodin & Partners tilbyr rådgivning, kompetanse og prosessledelse for
organisasjoner i privat og offentlig sektor.

Se alle våre tjenester

Hva er verdidrevet endring fra innsiden?

Vi har sett mange endringsprosjekter strande etter oppstart. Det er kostbart for deg, din organisasjon og vårt samfunn. Helt unødvendig. Og veldig frustrerende.

Vi har over lang tid utviklet vår egen metode som skaper engasjementet og eierskapet som skal til for å bevege mennesker og organisasjoner frem mot strategiske mål. Uansett hva du jobber med – i privat eller offentlig sektor.

I filmen forklarer Nancy Fandler Brodin hva vi mener når vi sier at vi beveger mennesker til varig og verdidrevet endring fra innsiden.

Ekte endring krever innsats

Vi vet at ekte endring krever innsats – og endringsprosesser fungerer best når vilje og evne kommer fra innsiden – i kombinasjon med ekte engasjement og faglig påfyll fra erfarne prosessledere.

Ingen liker endringer – det er menneskelig å stritte i mot det ukjente. Likevel er endring og omstilling en konstant som mennesker i likhet med organisasjoner har behov for å mestre.

Vi praktiserer langsiktighet i våre prosesser og vet at innovasjonsevne og verdiskapning har nær sammenheng med engasjement, verdier og læring. For deg, organisasjonen og samfunnet. Det er vår suksessoppskrift.

Her kan du lese hva kundene sier om oss.

Referanser

«Elkonor gikk fra 500 mill. til nesten 1 milliard - en vekst som er uten sidestykke.

Nancy Fandler Brodin er en faglig dyktig, oppdatert og profesjonell rådgiver som har høy kompetanse innen strategi og innovasjon. Hun la vekt på å utforme en prosess som inkluderte våre medlemsbedrifter og mobiliserte engasjement i organisasjonen. Dette så vi tydelig effektene av i implementeringen av strategien.

I strategiprosessen avdekket vi store markedsmuligheter og utformet en strategi i samarbeid med Nancy Fandler Brodin som blant annet omfattet digitalisering og innovasjon.

Strategien medførte at Elkonor nær doblet omsetningen fra 2015 til 2021 til 1 milliard.»

Morten Ruud, Adm.direktør Elkonor

«Da vi i 2018 engasjerte Nancy Fandler Brodin til fasilitering og utforming av vår strategi fikk vi en kick-start på mobilitets- og digitaliseringsbølgen som pågår.
 
Vi har blitt en ledende aktør innenfor vårt segment og har forankret en kultur i organisasjonen for nytenking samt være tidlig ute med nye produkter, teknologi og serviceytelser i markedet.
 
Nancy Fandler Brodins engasjement og kreativitet har vært svært sentral i vårt strategiprosjekt.
Hertz Norge hadde neppe fått omfanget og resultatene vi nå i ettertid ser det har fått, uten hennes medvirkning.»
 
Adm.direktør Trygve Simonsen, Hertz Norge

«Prosjektet har gitt oss dypere innsikt i samfunnsmessige trender som påvirker vår konkurransesituasjon på kort og lengre sikt. Vi har fått et tydeligere bilde av hvilke faktorer som er spesielt interessante når vi skal innovere tjenestene våre og hvilke prioriteringer vi må gjøre.

Nancy har ledet oss gjennom prosessene på en svært tilfredsstillende måte. Hun hadde lite erfaring med vår bransje på forhånd, men traff veldig godt på opplegget. Spot on! Det var hele tiden spennende og utfordrende, og tok oss til tider langt utenfor komfortsonen.

At det ble gjennomført 100% på digitale flater er imponerende. Hennes genuine interesse for oppdraget, positivitet og høye energinivå sikrer høyt tempo og god fremdrift i prosessen. Imponerende hvordan hun evner å holde fokus og energien oppe, spesielt på digitale heldagssamlinger!» 

Terje Grevle & Kristinn Hegg, Fønix

« .. engasjert konsulent som tar eierskap og leverer med høy grad av kvalitet, lytter og har mot til å utfordre for å skape positiv utvikling. Hun vektlegger å forankre eierskap gjennom involvering og inspirerer deltakere til å tenke nytt»

Stian Carlsen, Coor

«Brodin oppleves som en seriøs, faglig sterk og profesjonell rådgiver som inspirerer, motiverer og engasjerer samtidig som hun også håndterer prosessene mellom de ulike områdene meget effektivt.»

Vilofarm

Hos oss er du i gode hender - og i godt selskap

  • Coor
  • Elkonor
  • Extra
  • Fønix
  • Hertz
  • Vilofarm

Få e-post når vi legger ut nye kurs og arrangement. Registrer deg her

Snakk med oss!

Vil du diskutere fremtiden til din virksomhet?
Da tar vi gjerne en prat med deg.

Øverst på siden kan du booke tid direkte i vår kalender eller fylle inn kontaktinformasjon nedenfor.

Vi gleder oss til å høre fra deg.

Kontakt oss

Vi arrangerer kurs!

Kurs
Tid:
Tirsdag 4. juni 2024 - Fredag 7. juni
Sted:
Sentralen, Øvre Slottsgate 43, 0157 Oslo

Innovasjonskurs

Vårt innovasjonskurs Innodia lærer deg å lede innovasjonsworkshops i din egen organisasjon.
Du lærer å effektivt drive et innovasjonsbehov fra utfordring til konkret løsning på 4 timer.

Kurset er utviklet for ansatte i offentlig sektor.

Les mer

Fandler Brodin & Partners AS
Epost
post@fandlerbrodin.no
Telefon +47 906 58 591

Besøksadresse Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Postadresse Postboks 183, 0102 Oslo

Book et møte
© Fandler Brodin & Partners 2024