Gå til innholdet

Bærekraft utvikler levedyktige selskaper

Frem mot 2050 må verdenssamfunnet finne og ta bruk løsninger som er i samsvar med planetens tålegrenser. Det er ditt ansvar som leder å ta standpunkt og vise hvordan din virksomhet bidrar til en bærekraftig fremtid som er både lønnsom og levedyktig for kommende generasjoner.

Vi kan ikke fortsette å bruke og kaste viktige ressurser. Sirkulær økonomi er fremtidens løsning.

Globale samfunnsutfordringer krever fokusert oppmerksomhet i både privat og offentlig sektor. Vi står overfor et paradigmeskifte. Det er mye som ikke kan fortsette som før. Den lineære forbrukskulturen – bruk og kast – fører blant annet til at 80 % av alt plastavfall havner på fyllinger og i naturen.

Den sirkulære økonomien er en del av løsningen som skal begrense bruk av knappe naturressurser.

Det er ikke opp til yngre generasjoner å skape en ny verden. Det er opp til oss. Som ledere, arbeidstakere og mennesker må vi ta ansvar for å finne løsninger og gjøre ord til handling. Det er ikke enkelt.

I Fandler Brodin & Partners vet vi hva som skal til. Vi tar i bruk vår egen metode for å skape resultatene samfunnet og din organisasjon trenger for å ta ansvar og snu en farlig trend for planeten og samfunnet.

Utrolig nok er vår erfaring at ikke alle bedriftsledere som har reflektert over hvordan samfunnsutfordringer har sammenheng med selskapets vekst, lønnsomhet og fremtidig levedyktighet.

Det er ikke opp til barna å løse klimakrisen. Det er vårt ansvar som ledere og arbeidstakere.

Fandler Brodin & Partners hjelper deg å kartlegge hvordan din virksomhet kan bidra positivt til bærekraft og samfunnsutfordringer. Start med å ta et standpunkt!

Å stoppe klimaforandringene er bare ett av de globale samfunnsutfordringene som er fremhevet i FNs globale avtale med 17 bærekraftsmål. Hele 196 land har underskrevet og sluttet seg til avtalen. Likevel handler vår tids utfordringer ikke utelukkende om klima. Vi må også bevare natur, sørge for sosial bærekraft og økonomisk levedyktighet. Det holder ikke å begrense karbonutslipp uten at det samtidig jobbes frem løsninger som bidrar til de andre 16 bærekraftsmålene.

Hvilke bærekraftsmål kan din virksomhet ta ansvar for? På hvilken måte kan bærekraft skape nye muligheter for din virksomhet?

Det kan vi hjelpe deg med i Fandler Brodin & Partners.

En god start for å skape ekte engasjement som mobiliserer hele organisasjonen er å ta et aktivt standpunkt som virksomhet rundt bærekraft og samfunnsansvar. Ikke i nyttårstalen, men i strategien. Kommende generasjoner trenger løsninger for et langsiktig og levedyktig samfunn. Det skapes med varig og verdidrevet endring fra innsiden.

Fandler Brodin & Partners AS
Epost:
post@fandlerbrodin.no
Telefon: +47 906 58 591

Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Besøksadresse: Sandefjord: Dronningens gate 5-7, 3211 Sandefjord
Postadresse: Postboks 1696, 0120 Oslo

Book et møte
© Fandler Brodin & Partners 2024