Gå til innholdet

Strategi gjør din virksomhet langsiktig

Strategi skal skape engasjement hos alle medarbeidere ved å tydelig formidle hvilke ambisjoner og milepæler selskapet skal strekke seg etter.

Strategi er å jobbe målrettet og langsiktig i et fremtidsscenario.

Organisasjonens strategi skal ta utgangspunkt i visjonen. En visjon forteller hva virksomheten ønsker å være, mens strategien gir et tydelig svar på hva som skal til for å realisere visjonen.

Mange tror at strategi er det samme som å sette et hårete mål. Det er ingenting i veien med ambisiøse mål. Tvert i mot – vi heier på høye ambisjoner! Spørsmålet vi mener det er viktig å stille er hvorvidt målet henger sammen med forretningsmodellen, organisasjonen, markedet og samfunnet.

I så fall har du et strategisk mål. Din organisasjon kan nå det strategiske målet ved hjelp av konkrete handlingsplaner og målrettet innsats.

Her ender mange strategier sine dager som fyll i en skuff. En mappe på skrivebordet som aldri åpnes igjen. En festtale som ikke når frem til hver medarbeider. For når planen er klar – mangler innsats og handlekraft som fører selskapet videre. En strategi vil alltid innebære en eller annen form for endring eller utvikling. Det er ikke alltid positivt å endre seg. Det er faktisk helt naturlig å stritte i mot.

Fandler Brodin & Partners kjenner til at ledere opplever at når strategien er ferdig mangler ofte viljen til gjennomføring i organisasjonen. Strategien skal motivere til å krysse målstreken som ett lag.

Fandler Brodin & Partners har utviklet en metode som skaper engasjementet som skal til for å lykkes med strategiske mål. Involvering og eierskap blir ikke til bak lukkede dører.

Fandler Brodin & Partners har utviklet en egen metode for å utforme strategier som skaper engasjement. Vi mener en strategi ikke er nyttig før den kan mobilisere drivkraft i hele organisasjonen. Alle dine medarbeidere skal oppleve at strategien er meningsfylt og energiskapende. Ikke bare ledergruppen.

Ingen slutter seg til en plan som er bestemt bak lukkede dører. Vi legger til rette for hensiktsmessig involvering og sikrer et personlig eierskap til selskapets strategi. Da skapes resultatene du ønsker. Det er varig og verdidrevet endring fra innsiden.

Vår metode har skapt konkrete resultater hos våre kunder. Referansene taler tydelig om positiv effekt. Det bekrefter at vår metode fungerer og at vi utløser et varig positivt engasjement og drivkraft i hele organisasjonen som utgjør en stor forskjell.

Fandler Brodin & Partners AS
Epost:
post@fandlerbrodin.no
Telefon: +47 906 58 591

Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Besøksadresse: Sandefjord: Dronningens gate 5-7, 3211 Sandefjord
Postadresse: Postboks 1696, 0120 Oslo

Book et møte
© Fandler Brodin & Partners 2024