Gå til innholdet

Innovasjon gjør organisasjonen lønnsom

Godt verktøy er halve jobben. Slik er det også med innovasjon. Utfordringen er ofte at innovasjon ikke er et vanlig type prosjekt fra A til B – spesialverktøy er påkrevet. Det bremser mange gode prosjekter etter idéfasen.
Fandler Brodin & Partners hjelper deg å innovere effektivt slik at dine prosjekter blir innovasjoner både kunder og medarbeidere ser verdien av.

Fandler Brodin & Partners vet at faglige verktøy, definerte arbeidsmetoder og tydelig struktur i innovasjonsarbeidet sikrer et godt resultat. Det er verdt å investere i planlegging av prosesser for å sjøsette all nyskapning på en måte som gir de beste forutsetninger for at du får resultatet du ønsker.

Mange undervurderer behovet for struktur og faglig forankring i innovasjonsarbeidet. Det samme gjelder behovet for god prosessledelse og fasilitering. Konsekvensen av å starte med innovasjon uten struktur og ledelse er ofte totalhavari og økonomiske tap. Vraket forlates av skuffede og slitne medarbeidere som har gjort sitt beste, men manglet de riktige forutsetningene for å lykkes.

Det er kostbart og helt unødvendig – både menneskelig og økonomisk.

Vår erfaring er at det er enkelt å tilrettelegge for lønnsom innovasjon når du er bevisst hva du bør gjøre.

Vi leder og fasiliterer innovasjonsprosesser som passer din organisasjon. I tillegg er vi opptatt av å inspirere og dele vår kunnskap, slik at dine medarbeidere kan ta eierskap til videre innovasjonsarbeid etter vårt prosjekt.

Vårt mål i Fandler Brodin & Partners er å gjøre din virksomhet i stand til å innovere og bygge en kultur for nyskapning du vil ha glede av i lang tid. Det er varig og verdidrevet endring fra innsiden.

Innovasjon skal ikke være vanskelig. Fandler Brodin & Partners gir deg kunnskapen til å lede effektive workshops for innovasjon internt i din organisasjon.

Ønsker du en kultur for innovasjon i din virksomhet? Det kan vi hjelpe deg med.

Innovasjonskultur skapes blant annet gjennom visjon, strategi, klarhet i organisasjonens verdier og prioriteringer. Tillegg er det nødvendig med arbeidsmetoder som støtter opp under dette i praksis. Ingen quick fix, altså. Det holder ikke å snakke om innovasjonskultur – den må skapes og leves hver dag. Det krever ledere som er bevisst sin rolle i kulturen. Og medarbeidere som er motivert til å jobbe målrettet og kreativt.

Fandler Brodin & Partners er her for deg så du lykkes med innovasjon. Vi vil at du skal drive innovasjonsarbeidet videre internt i din organisasjon – prosjekt etter prosjekt.

Behovet for struktur og faglig forankring blir oversett av ledere. Det samme gjelder behovet for prosessledelse og fasilitering. Konsekvensen av å innovere uten struktur og ledelse er ofte havari og økonomiske tap.

Vi opplever at mange organisasjoner ønsker en kultur for innovasjon. Fandler Brodin & Partners kan hjelpe deg å skape innovasjonskulturen hele organisasjonen kan varme seg på i gode og krevende tider.

Fandler Brodin & Partners AS
Epost:
post@fandlerbrodin.no
Telefon: +47 906 58 591

Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Besøksadresse: Sandefjord: Dronningens gate 5-7, 3211 Sandefjord
Postadresse: Postboks 1696, 0120 Oslo

Book et møte
© Fandler Brodin & Partners 2024